UPV/EHUko graduatuen % 92k lana aurkitu du graduatu eta hiru urtera

41 titulaziok % 95 eta % 100 arteko okupazio-tasa dute

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak egindako ikerketa baten arabera, UPV/EHUko 2020ko promozioko graduatuen % 92 titulua lortu eta hiru urtera dago enplegatuta. “Laneratzeari buruzko azterlana” izeneko txostena 4.847 gazteri egindako inkestetan oinarritzen da (2.841 emakume), % 73ko erantzun-indizearekin.

Azterlanaren ondorio nagusien artean, nabarmentzekoa da jarduera-tasa % 93ra iristen dela. Horrek esan nahi du graduatu gehienak lanean edo lan bila ari direla. Ordaindutako enplegua edo jarduera profesional independentea duten pertsonen ehunekoa neurtzen duen enplegu-tasa, berriz, % 86koa da, eta langabezia-tasa, berriz, % 8koa.

Sexuaren eta titulazioen araberako aldeak

Datuek sexuaren araberako desberdintasun batzuk islatzen dituzte. Gizonen okupazio- eta enplegu-tasa emakumeena baino arinki handiagoa da, okupazioan puntu bat gehiago eta enpleguan bi puntu gehiago baitaude, eta langabezia-tasa puntu bat txikiagoa da (% 7).

Azterlanaren alderdi nabarmenetako bat da 41 titulaziok % 100 inguruko okupazio-tasa dutela. Titulazio horien artean daude Medikuntza, Odontologia, Erizaintza, Giza Nutrizioa eta Dietetika, Farmazia, Bioteknologia, Biokimika eta Biologia Molekularra, Ingurumen Zientziak, Fisika, Geologia, Matematika, Filosofia, Geografia, Itzulpengintza eta Interpretazioa, Nautika eta hainbat Ingeniaritza (Kimika, Ingurumena, Telekomunikazio Teknologia, Meategiak eta Energia, Informatika, Elektronika, Elektrikoa, Mekanika eta Energia Berriztagarriak).

Lan-egoera eta soldatak

Lan-egoerari dagokionez, graduatuen % 76,27k besteren kontura egiten du lan, % 3,55ek norberaren kontura eta % 6,52k ikasten jarraitzen du. Gainerakoak doktoratu aurreko/ondoko kontratuen, langabeziaren, ezintasunaren eta bazkide kooperatibista gisa lan egitearen artean banatzen dira, besteak beste. Gainera, enplegu egokitua, hau da, egindako ikasketekin lotura zuzena duten arloetan, % 89koa da.

Lehenengo lana aurkitzeko batez besteko denbora hiru hilabetekoa da, bilaketa hasi zenetik. Soldatei dagokienez, genero-desberdintasunak daude oraindik, 1.760 euroko batez besteko soldata orokorrarekin, baina 1.704 euroko soldata emakumeentzat. Gainera, gizonen % 14k eta emakumeen % 25ek lanaldi partzialean egiten dute lan.

Azkenik, graduatuen % 75 Euskadin bizi eta lan egiten du, eta % 4 bakarrik dago atzerrian lanean.