Gora egin dute sexu-transmisiozko gaixotasunen kasuek Euskadin

2021ean 25 HIES kasu berri diagnostikatu ziren Euskadin. Osakidetzak 6.122 paziente artatu zituen erretrobirusen aurkako tratamenduekin.

2021ean gora egin zuten sexu-transmisiozko infekzio mota guztietako diagnostikoek Euskadin. Zehazki, Osakidetzak sexu-transmisiozko infekzioetarako espezifikoki dituen hiru kontsultetan 976 klamidia kasu, 797 infekzio gonokoziko, 273 sifili kasu eta 160 genitalen herpes kasu antzeman ziren. Esan bezala, kasu guztietan kasuen kopuruek gora egin dute: klamidia 679 kasu 2020ean; infekzio gonokozikoeta +% 66,33; sifilis kasuetan +% 37,2; eta 158 genitalen herpes kasu 2020ean.

Gainera, 2021. urteaz geroztik, Osakidetzak Basurtuko eta Donostiako Ospitaletako Mikrobiologia zerbitzuetako eta Mendaroko Ospitaleko STI kontsultako diagnostikoak ere aintzat hartzen ditu. Horiek guztiak batuta, klamidia kasuak 1.479 izango lirateke, gonokoziak 988, sifilis kasuak 294 eta genitalen herpes kasuak 199.

Giza Inmunoeskasiaren Birusari (GIB) dagokionez, pasa den urtean 119 infekzio berri erregistratu ziren, aurreko urtean baino 14 gehiago, baina 2018an eta 2019an erregistratutako kasu kopuruak baino baxuagoa (171 eta 147, hurrenez hurren).  Datu horrekin, gaixotasun horren tasa 100.000 biztanleko 5,4koa da. Horietatik guztietatik, % 84 gizonezkoak dira. Horien batez besteko adina 38,9 urtekoa da. Infekzio gehienak sexu harremanen ondorio dira, nagusiki gizonen arteko harreman homosexualetan. Antzeman diren kasuen % 55,5 horrelako harremanetan eman dira. Harreman heterosexualetan eman diren infekzioak % 39,5 izan dira, aurreko urteetan baino ehuneko altuagoa. Kasuen erdian baino gehiagotan (% 52,1) diagnostiko berantiarra izan da eta, ondorioz, sistema immunitarioa jada oso kaltetuta zegoen.

Osakidetzak 6.122 paziente artatu zituen erretrobirusen aurkako tratamenduekin 2021ean, hots, aurreko urtean baino 106 gehiago. Tratamendu horietara 16,8 milioi euro bideratu dira. Erretrobirusen aurkako tratamendu orokorrak erabateko beherakada eragiten du HIES garatzen duten pertsonen kopuruan. 2021ean 25 HIES kasu berri diagnostikatu ziren Euskadin.

Estatuan ere kutsadurek gora egin dute

Fenomeno hori ez da Euskadin bakarrik gertatu, noski. Sexu-transmisiozko infekzioen kasuek gora egiten jarraitzen dute Estatuan ere, bereziki, 15 eta 24 urte bitarteko gazteen artean. Adin-tarte horretan ematen dira infekzio guztien erdia.

Bloom plataformak ezagutzera eman duen eta Dexeus Mujer eta Fundación Puigverten laguntzarekin egin den ‘Observatorio Bloom: ITS en mujeres en España’ azterlanaren arabera, klamidia, gonorrea eta GIB dira estatuko emakumeen artean gehien ematen diren STGak.

Aipatu txostenean azpimarratzen denez, estatuko emakumeen artean izan den STGen bilakaerak gora egiten jarraitzen du. Punturik gorenena 2019. urtean eman zen; urte horretan, 16.304 kasu erregistratu ziren. 2012. urteko datuekin alderatuta, adibidez, hazkundea % 1.073koa litzateke. Duela hiru urte STGen inzidentzia-tasa (100.000 biztanleko ematen den kasuen kopurua) 67koa izan zen.

Txostenak jasotzen duenez, aldaketa bat eman da gazteon ohitura sexualetan: harremanak gero eta goiztiarragoak dira eta antisorgailuen erabileran erlaxatu dira. Hortaz, esan bezala, eta Carlos III Osasun Institutuak emandako datuek ere azaltzen dutenez, 2019. urtean diagnostikatu ziren kasuen % 50 inguru 15 eta 24 urte bitarteko emakumeen artean eman ziren. Zehazki, diagnostikatutako kasuen % 64,8 klamidia (chlamydia trachomatis) kasuak izan ziren; % 15,6 gonorrea kasuak; % 8 GIB kasuak; % 5,6 sifilis kasuak; C hepatitis kasuak % 3,6; B hepatitis kasuak % 2,3 eta zainetako linfogranuloma kasuak % 0,1.