Nafarroako gazteentzako “Ekitate Beken” bigarren deialdia

Foru Gobernuak 570.000 euro bideratuko ditu errendimendu akademiko ona duten ikasleei unibertsitate-sarbidea bermatzeko

Nafarroako Gobernuak, Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren bitartez, “Ekitate Beken” bigarren deialdia ireki du. Laguntza horiek, guztira, 570.000 euroko zuzkidura dute eta errenta-maila baxuko eta errendimendu akademiko oneko baldintzak betetzen dituzten pertsonei ikasketarako sarbidea eta arduraldi esklusiboa erraztea dute helburu. Ikasleek unibertsitate-ikasketak arrakastaz egiteko baldintzak betetzen dituztela bermatzea da helburu nagusia.

“Ekitate Beken” bigarren edizio honetan, hamar laguntzari eutsiko zaie, eta Nafarroako Gobernuak 9.500 euro emango ditu ikasle eta ikasturte bakoitzeko, gehienez ere lau ikastalditan 240 kredituko graduetarako. Horren barruan sartzen dira hasierako emakida eta hiru balizko berritzeak, betiere baldintzak betetzen badira. Gradu luzeenen eta gradu bikoitzen kasuan, iraupena ez da sei ikasturtetik gorakoa izango.

Betebeharrak

Deialdi honetan hautagai izateko, eskatzaileek gutxienez 60 kreditutan matrikulatuta egon behar dute Iruñeko eta Tuterako campusetan emandako graduko ikasketa ofizialen bateko lehen ikasturtean. Beste baldintza batzuk dira Nafarroako edozein udalerritan erroldatuta egotea, 2023-2024 ikasturtean unibertsitate-ikasketetarako Ministerioaren beka orokor baten onuradun izatea eta Unibertsitatera Sartzeko Batxilergoko Ebaluazioaren (USBE) derrigorrezko fasean 8,5 puntuko edo hortik gorako kalifikazioa lortu izana.

Alderdi ekonomikoei dagokienez, deialdiak ezartzen du eskatzailearen familia-unitateak Ministerioaren beka-deialdiaren 1. muga bete behar duela, Foru Administrazioarekiko zerga-betebeharrak egunean izan behar dituela eta, errenta-aitorpena aurkeztu behar badu, Nafarroan zergaduna izan behar duela.

Beka hauen onuradunak hautatzeko prozesuak familia-errenta erabilgarria eta errendimendu akademikoa hartuko ditu kontuan, guraso bakarreko egoerak, familia ugariak eta desgaitasuna duten pertsonak ere kontuan hartuta.

Eskaerak aurkezteko epea zabalik dago eta irailaren 18an amaituko da. Eskaerak Nafarroako Gobernuaren webgunean daude eskuragarri.

Lehenengo edizioaren onuradunentzako “Ekitate Bekak” automatikoki berritu dira dagokion ikasturteko ohiko matrikula-aldiaren ondoren.

Aurreko edizioan, bederatzi ikaslek (sei emakume eta hiru gizon) jaso zituzten beka horiek, eta horrek unibertsitateko prestakuntza eman zien, kalitatezkoa eta arduraldi esklusibokoa, etorkizunean kualifikazio handiko lanpostuak lortzeko bidea erraztuz, baldintza eta ordainsari hobeekin.