Adin berarekin gurasoak baino hobeto daudela uste duten gazteen kopuruak behera egin du

Euskadiko gazteek, adin berarekin, gurasoek baino hobeto bizitzeari buruz duten pertzepzioak behera egin du

Pasa den urtearen amaieran, EAEko gazteen erdiek baino gehixeagok (% 53,2k) uste zuten gurasoak baino egoera hobean zeudela adin bera zutenean. Ehuneko hori aurreko urteetan erregistratutakoa baino baxuagoa da eta soilik 2013an (mende honetan izan diren langabezia-tasa altuenekin) izan da baxuagoa. Norberaren balorazio-indizeak ere behera egin du. Une honetan, 0-100 eskala batean, 70 puntutan dago eta 2013an hasitako segidan kopururik baxuena da.

Adin berarekin bere gurasoak baino hobeto daudela uste duten gizon gazteen ehunekoa (% 55,9) emakume gazteena baino altuagoa da (% 50,3). Hala ere, alde handienak adinaren arabera ematen dira. Horrela, adinean behera egin ahala, adin berarekin bere gurasoak baino hobeto daudela uste duten gazteen kopuruak nabarmen egiten du gora: 25-29 urte bitartekoen artean % 35,0 da eta 15-19 urte bitartekoen artean, berriz, % 67,6.