Igo dira STI kasuak euskal gazteen artean

Biztanleria orokorraren artean ere infekzio berrien kopuruak gora egin badu ere, igoera ere askoz nabarmenagoa da gazteen artean.

Gazteen Euskal Behatokiak Hiesaren eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Planaren datuetan oinarrituta egindako azterketa baten arabera, sexu-transmisiozko infekzioen kasu berriak (STI) areagotu egin dira Euskadiko gazteen artean. 2012 eta 2022 urteen artean infekzio gonokoziko, sifili eta/edo chlamydia berrien detekzioa nabarmen handitu dela erakusten du hainbat ospitaletako STIen kontsulta espezifikoen azterlan batek. Osakidetzako STI kontsulta espezifikoetan jaso dira datuak, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, bai eta Mendaroko Ospitaleko kontsultetan eta Basurtuko eta Donostiako ospitaleetako Mikrobiologia Zerbitzuetan ere.

Igoera

15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean diagnostikatutako kasu berrien kopurua modu esanguratsuan hazi da azken hamarkadan: 2012ko 362 kasuetatik 2022ko 2.089 kasuetara. Gorakada horren arrazoia izan daiteke, besteak beste, azken urteetan gehiago direla datuak eskaintzen dituzten kontsultak. Baina 2021eko eta 2022eko, kontsulta kopuru berarekin, datuak alderatuta ere, igoera bat eman dela ikus daiteke.

Biztanleria orokorraren artean ere infekzio berrien kopuruak gora egin badu ere, igoera ere askoz nabarmenagoa da gazteen artean. Horrela, 2022an hautemandako kasu guztien erdia baino gehiago (% 52,8) 15-29 urte bitarteko gazteen artean eman ziren. Ehuneko hori 2012an erregistratutakoa baino ia 15 puntu handiagoa da.

STI ohikoenak

STI ohikoenen artean, chlamydiak eragindako infekzioak dira ohikoenak Euskadiko gazteen artean. 2022an, detektatutako kasu berrien erdia baino gehiago infekzio horri zegozkion, eta ondoren infekzio gonokozikoak eta sifilia, baina kopuru apalagoetan.

Generoaren arabera banakatutako datuek erakusten dutenez, gazteen artean hautemandako kasuen % 56,2 gizonei dagozkie. Chlamydiak eragindako infekzioak ugariagoak izan ziren emakumeen artean gizonen artean baino.

Gainera, adinak gora egin ahala, hiru infekzio motetan erregistratutako kasuen kopuruak ere gora egiten du. Guztira, 303 kasu detektatu ziren 15-19 urteko pertsonen artean, 849 kasu 20-24 urteko gazteen artean eta 937 kasu 25-29 urteko gazteen artean.

Kasuen lurralde-banaketak gutxi gorabehera lurralde bakoitzeko biztanleria-bolumenaren pareko proportzioa erakusten du. Bizkaian 1.049 kasu berri atzeman ziren, Gipuzkoan 688 eta Araban 352.