Zer da zure bikotekideari benetan lotzen zaituena?

Ikerketa baten arabera, ezaugarri psikologiko edo fisikoen gainetik, kidetasun ideologikoa eta hezkuntza maila lirateke gehien eragiten duten faktoreak.

Coloradoko Boulder Unibertsitateko (AEB) ikertzaile talde batek egindako ikerketa baten arabera, kidetasun ideologikoa eta hezkuntza-maila lirateke, ezaugarri psikologiko edo fisikoen aurretik, bikote-harremanak osatzeko eta mantentzeko faktore eraginkorrenak.

Ikerketa Nature Human Behaviour aldizkarian argitaratu da eta hiru milioi harreman baino gehiagoren datuak aztertu ditu. Ikertzaileek bikotekideen arteko antzekotasun-maila aztertu dute eta, horretarako, 130 aldagai desberdin baino gehiago hartu dituzte kontuan. Emaitzen arabera, kidetasunik handiena balore politikoetan eta erlijiotasunean aurkitu da eta, ondoren, hezkuntza-mailan eta adimen-kozientean. Badirudi faktore kultural horiek funtsezkoak direla bikoteen osaketan.

Aitzitik, altuera edo gorputz-masaren indizea bezalako ezaugarri fisikoen arteko korrelazioa txikiagoa dela aurkitu dute, nahiz eta positiboa izan. Hortaz, aldagai fisikoek bikote askoren eraketa edota jarraipenean eragina dute, baina ez aldagai kulturalen mailan.

Adeitasuna, kanporakoitasuna eta egonkortasun emozionala bezalako nortasun-aldagaien kasuan, berriz, ez direla bikoteen arteko bateragarritasunaren adierazle esanguratsuak aurkitu da.

Joerak

Tanya Horwitz psikologoak, ikerketaren egileak, honako hau adierazi du: “Gure emaitzek erakusten dute elkarren antza duten pertsonek elkarrekin egoteko aukera gehiago dituztela”. Fenomeno hori norberaren lehentasunengatik izan daiteke, bikotekidea, gizarte-estratifikazioa edo bikote-bizitzaren dinamika bera aukeratzean; izan ere, horrek denborarekin antzekoagoak diren portaerak eta iritziak ekar ditzake.

Korrelazioa alkoholaren kontsumoa bezalako arloetan ere ikusi da, eta horrek iradokitzen du antzeko kontsumo-ereduak dituzten pertsonek aukera gehiago dituztela bikoteak osatzeko. Halaber, bikoteek antzeko kontsumo-jokabideak izateko joera azaldu ohi dute denborarekin.

Hala ere, ikerketak agerian uzten du bikoteak desberdinak izateko joera duten hiru aldagai daudela. Desadostasunik handiena lo-ordutegietan dago: oheratzen diren eta berandu esnatzen diren pertsonak, ordutegi goiztiarrenak dituztenekin batera. Gainera, kezkatzeko joerak eta entzumen-nahasmenduek ere alde nabarmenak erakusten dituzte bikoteen artean.

Azterketa meta-analisi batekin hasi zen. Meta-analisi horrek 199 azterlan berrikusi zituen, ezkondutako, bizikide edo konprometitutako hiru milioi bikote baino gehiagoren datuekin. Ondoren, Coloradoko Unibertsitateko taldeak bere azterketa propioa egin zuen UK Biobank proiektuaren datuekin, gizon batek eta emakume batek osatutako bikoteetan oinarrituta.

Azterlanak gizon batek eta emakume batek osatutako bikoteak baino ez ditu aztertzen, meta-analisian sartutako aurreko azterlanen protagonistak baitira. Coloradoko Unibertsitateko taldeak sexu bereko pertsonek osatutako bikoteei buruzko ikerketa du abian.