Zer pertzepzio dugu euskaldunok hondakinen kudeaketari buruz?

Hamar pertsonatik bederatzik uste dute beren erosketa-erabakiek eragina dutela enpresek modu arduratsuagoan eta jasangarriagoan ekoitz dezaten.

Ihobek hondakinen kudeaketari buruz herritarrek duten pertzepzioari buruz egindako azterlan baten arabera, EAEko herritarren % 89k uste du bere erosketa-erabakiek eragina dutela enpresek modu jasangarriagoan eta arduratsuagoan ekoiztean. Era berean, hamar pertsonatik zazpik diote prest daudela ingurumena errespetatzen duten produktuengatik gehiago ordaintzeko.

Azterlanaren helburua da euskal herritarrek ekonomia zirkularrari eta hondakinen sorrera eta kudeaketari buruz duten iritzia eta ohiturak ezagutzea. Txostena, azaroaren 18tik 26ra bitartean ospatzen ari den Hondakinen Prebentziorako Europako Astearen ildora aurkeztu da. Ikerketarako, telefono bidezko 1.000 elkarrizketa egin dira hiru lurralde historikoetan, urriaren 2tik 6ra bitartean.

Adostasun handiena lortu duen gaietako bat ingurumenak bizi-kalitatean duen eraginaren ingurukoa da. Inkestatutakoen % 98k uste du ingurumena oso edo nahiko garrantzitsua dela bizi-kalitate ona izateko. Iritzi hori ia ez da aldatu 2021ean egindako aurreko neurketatik.

Ingurumenarekiko kontzientziazio handiagoa

Irizpide orokor gisa, azterketatik ondoriozta daiteke orain kontzientziazio handiagoa dagoela kontsumo-ohiturek ingurumenean dituzten ondorio negatiboei buruz: Izan ere, inkestatuen % 95ek uste dute “ezinbestekoa” dela kontsumo-maila murriztea, ingurumen-narriadura saihesteko.

Inkestan parte hartu duten pertsonen % 85ek uste du produktu batzuk nahita denbora gutxian hondatzeko eta, horrela, beste produktu bat erostera behartzeko egiten direla. Era berean, % 83k uste du ingurumena errespetatzen duten produktuak garestiagoak direla. Aitzitik, inkestatuen ia erdiak (% 48) nahiko ados daude herritarrek ingurumenaren alde gutxi egiten dutenarekin, enpresek eta gobernuek jardun behar dutela uste baitute.

Biztanleen % 63k dio etxean erosten dituen elikagaien % 5 edo gutxiago alferrik galtzen duela. Zaborretara % 5 edo gutxiago botatzen dutela diotenen ehunekoa apur bat murriztu da 2020tik. Zenbait produkturengatik pixka bat gehiago ordainduta, ontzia dendara edo birziklatze-puntu batera itzultzean ordaindutako dirua sobera itzultzeko sistema instalatuko balitz, hamar pertsonatik ia bederatzik (% 88) sistema hori erabiltzeko prest egongo liratekeela diote.

Hondakinen Prebentziorako Europako Astea

Azterlan honen ondorioak Hondakinen Prebentziorako Europako Astearen hasieran aurkeztu dira. Europako Batzordearen ekimen honen helburua da enpresek, administrazioek eta erakundeek hondakinen prebentzioaren eta birziklapenaren arloan egiten dituzten ekintzak ezagutaraztea, eta 18tik 26ra egingo da Europar Batasuneko herrialde kideetan, hondakinen kudeaketari eta baliabideen erabilera egokiari buruz kontzientziatzeko.

Euskadiko ingurumen-zentroen Ekoetxea sareak ere bat egingo du Hondakinen Prebentziorako Europako Astearekin, familientzat diseinatutako programazio berezi batekin. Bertan, sortzen diren hondakin eta ontziekin lotutako erronka txikiak konpontzen lagundu beharko dute.