Sorkuntza garaikidea babesteko Babestu programaren deialdi berria

Azkuna Zentroko programazio-ildo eta -arloetako diziplinei lotutako bost proiektu artistiko, kultural, sortzaile eta diziplinarteko hautatuko dira.

Azkuna Zentroak, sorkuntza garaikidea babestea helburu duen Babestu programaren deialdi berezi bat ireki du. Deialdi berria aipatu programaren laugarrena da eta, horren bidez, bost proiektu aukeratuko dira. Proiektu horiek gutxienez hiru astez eta gehienez hiru hilabetez garatu beharko dira Zentroan, 2024ko urtarriletik abendura bitartean, eta Azkuna Zentroaren laguntza, aholkularitza eta bitartekaritzaz gain, 6.000 euro jasoko dituzte garatu ahal izateko. Deialdia zabalik egongo da irailaren 10era arte.

Hautatuko proiektuak Zentroko lau programazio-ildoekin lotuta egongo dira: arte bisualak; arte biziak; literatura; eta, zinema eta ikus-entzunezkoak. Era berean, hezkuntzaren eta bitartekaritzaren inguruko proiektuak ere balioetsiko dira, hala nola Zentroaren programazioa zeharkatzen duten ildoak. Eta, horrez gain, modarekin, diseinuarekin eta arkitekturarekin lotutako proiektuak ere aintzat hartuko dira, Sorkuntzari Laguntzeko programaren eta Zentroko zentroaren beste arlo interesgarri batzuekin uztartuta daudelako.

Proiektuak

Deialdi honetako epaimahaiak, besteak beste, eduki artistikoaren garrantzia, proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna, proiektua Azkuna Zentroaren baliabideetara eta espazioetara egokitu izana, eta proiektuak bere programazio-lerro eta -arloekin duen testuinguru-harremana baloratuko ditu. Era berean, proiektuak zuzendu nahi zaizkien publikoak eta komunitateak aintzat hartzea ere baloratuko da.

Sorkuntza garaikidea babesteko programa

Babestu programa “Lantegia. Ideien laborategia” proiektuaren barruan garatzen da. Proiektu artistikoak ekoizteko eta bistaratzeko gunea da azken hori, eta parte-hartzea, sorkuntza, berrikuntza, ezagutza, irisgarritasuna eta aniztasuna sustatzen ditu. Artearen eta komunitateen habitata da, eta lan-ingurune irekia eta elkarlanekoa sortzeko beharrari erantzuten dio; sorkuntza artistikoa ikerketatik eta hezkuntzatik hurbilago dagoen prozesu gisa ikusten da, eta ekoizpenari eta esperimentazioari ateak irekitzen dizkio.

Deialdiak ikuspegi malgua eta diziplinartekoa du, eta ekintzaileei eta karrera ertaineko kolektiboei laguntzea du helburu, proiektu berriekin edo garatzen ari ziren prozesu eta ikerketekin jarraitu ahal izan dezaten.

Horrez gain, kultura garaikidearen sorkuntza, ekoizpena eta hedapena sustatu nahi da, esperientzien, ideien eta ikuspegien trukea sustatuz. Tresna eskuragarria izan nahi du artistentzat, eta sortzaileei baldintza materialak eta espazialak eskaini nahi dizkie, Azkuna Zentroaren programazioarekin eta ekintza-ildoekin lotutako sormen-proiektuak gara ditzaten. Horrek guztiak hausnarketa artistiko garaikidera hurbiltzea eta eztabaidak sortzea errazten die herritarrei, eta kultura eraldaketarako tresna gisa kokatzen du.